Správa sítě

Přenecháním odpovědnosti za servis a správu celé sítě náší firmě (outsourcing IT) eliminujete riziko ztráty dat, bude mít 100% jistotu nad bezpečností sítě i zabezpečením jednotlivých počítačů. Bude možné pracovat ve firmení sítí vzdáleně z domova či z cest. Budete mít přehled o stavu vašeho hardware a software.

Hlavní přínos externí správy sítí

  • Firmy, specializující se na daný obor, mají mnohem kvalifikovanější pracovní síly
  • Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt
  • Náklady na jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší
  • Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem