Dokumentace

Formou auditu IT zhodnotíme stav Vaší softwarové výbavy firmy, vytvoříme přehlednou dokumentaci, která bude obsahovat souhrn všeho hardwaru a softwaru nainstalovaného na počítačích ve Vaší firmě. Budete mít k dispozici seznam licencí i s přesnými daty jejich konce platnosti a návrh na další postup v případě ukončení platnosti licence.

Vytvoříme vám přehled cen jednotlivých licencí a vytvoříme statistiky finančních nákladů, které Vás stojí tyto licence, navrhneme další alternativní řešení vedoucí ke zkvalitnění nakupovaných služeb nebo jejich slevnění.