Monitorování stavu

Důležitým prvkem bezpečnosti a stability je řešení monitoringu aktuálního stavu sítě. Při překročení nastavených limitů je okamžitě alarmováno dohledové centrum naší firmy, schopné velice pružně reagovat na případného narušitele nebo problém identifikovat a odstranit ještě před příchodem vašich zaměstnanců do práce.