Programování

Jistě nastanou situace, kdy je třeba na míru zhotovit nějakou aplikaci či napsat skript. Jejich cílem je usnadnění práce Vašich zaměstnanců, zautomatizování libovolných procesů, neexistence požadovaného řešení, či značná úspora financí nutných na nákup komerčních programových řešení.

Skripty Vám zhotovíme v jazyce závislém na použitém operačním sytému. Aplikace pak v jazyce JAVA, C++, PHP, po domluvě i v jiných.