Zálohování dat

Zálohování dat je nejdůležitější čínnost pro správný a bezpečný chod sítě firmy, bohužel v mnoha firmách stále opomíjená, nebo naprosto nedostatečná. Zálohování je třeba provádět promyšleně, pravidelně a plně automaticky. Nejdůležitější data jsou většinou obsažena v databázích ekonomického softwaru, které je třeba několikanásobně zálohovat pro případ havárie, krádeže serveru, apod.

Platí pravidlo, čím častěji tím lépe.